Po wielu latach doczekaliśmy się rozpoczęcia remontu obiektu BWA.
Na razie fundamenty, ale jesteśmy dobrej myśli, że wkrótce będzie remont całości obiektu. Prace idą pełną parą.